De praktijk

Stottercentrum – Logopediepraktijk
H.J. van Werkhoven – Spronk


Stottercentrum Logopediepraktijk 

Stottercentrum Cuijk – Logopediepraktijk H.J. van Werkhoven-Spronk is ruim 20 jaar gevestigd in Cuijk.
Ik richt me, binnen de praktijk, naast logopedie, vooral op gespecialiseerde stottertherapie.
Er wordt hulp geboden aan kinderen, jongeren en volwassenen met problemen op het gebied van vloeiend spreken, de zogenaamde vloeiendheidsstoornissen: broddelen en stotteren.
Cliënten komen voor onderzoek en advies, directe therapie en/of ouderbegeleiding, training van spreektechnieken of bijvoorbeeld vermindering van spanning naar de praktijk. Dit kan op eigen initiatief zijn, op advies van de huisarts of op verzoek van een collega logopedist.

Naast onderzoek en behandeling wordt de mogelijkheid voor een second-opinion geboden. Samenwerking en coaching van collega logopedisten en andere zorgprofessionals voor hun cliënten met stotterproblematiek behoren ook tot de mogelijkheden.
Vanzelfsprekend kunt u in deze praktijk ook terecht voor logopedie. Deze is gericht op de diagnostiek en behandeling van problemen op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor.
Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen kunnen hier terecht met hun hulpvraag.

U vindt Stottercentrum Cuijk – Logopediepraktijk H.J. van Werkhoven in de Medipoort aan de Spinding 13 – 1.08.

Neem contact op
Visie

Als logopediste en stottertherapeute is het mijn passie en opdracht om het spreken en communicatie te vergemakkelijken en daarmee het welbevinden en de levenskwaliteit te verbeteren.
Het is voor mij telkens weer een uitdaging om iemand te begeleiden, te ondersteunen en te coachen op zijn of haar zoektocht naar duurzame verandering.
Er is altijd sprake van maatwerk. Dat wil zeggen dat er voor elke hulpvraag gezocht wordt naar een bij de persoon passende begeleidingsvorm. Ik werk op basis van gelijkwaardigheid, het open spreken en luisteren. Het werk is zinvoller en effectiever wanneer er sprake is van gelijkwaardigheid en uitwisseling; een werkelijke ontmoeting.
Ieder van ons is verantwoordelijk voor het proces, zowel ik als therapeut met mijn vakkennis en vaardigheden, als de persoon die de vraag inbrengt met zijn of haar inzet en inzicht.

Heidi van Werkhoven – Spronk

In 1995 studeerde ik als logopediste af aan de Hogeschool voor Logopedie in Nijmegen. Na een fulltime dienstverband van drie jaar als logopediste in Duitsland op een medisch dagverblijf, startte ik mijn eigen logopediepraktijk en specialiseerde me in het vakgebied stotteren. Een zeer bewuste keuze. De eindstage in het stotterteam op het UMC St. Radboud te Nijmegen en met stotteren als afstudeerrichting, verbonden mijn hart met deze doelgroep binnen de logopedie. Bij- en nascholing in de afgelopen 23 jaar en de recentelijke afronding van de ECSF (European Clinical Spezialisation Fluency Disorders), een consortium van hogescholen en universiteiten, hebben er toe bijgedragen dat er naast ruime ervaring eveneens gedegen kennis is, die nodig is om iedere persoon een op maat gemaakte behandeling te kunnen bieden.
Deze specialisatie is erkend door de NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie) en EFS (geregistreerd als European Fluency Specialist).
In mijn praktijk behandel ik echter alle deelgebieden van de logopedie, waarin ik eveneens ben blijven ontwikkelen door bijscholing. Sinds 2000 verzorg ik naast mijn werkzaamheden in de praktijk ook trainingen en workshops op het gebied van houding, adem, stem, articulatie, presentatie en spreekdurf. Veelal aan beroepssprekers, zoals docenten en studenten, instructeurs, managers en voorlichters in het bedrijfsleven maar ook aan koren. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen, ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie, de NVST en EFS. Daarnaast sta ik kwaliteit geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.
Tevens ben ik voorzitter van de Kwaliteitskring Logopedisten Land van Cuijk en neem ik deel aan de Stotter Kwaliteitskring Nijmegen en het Intercollegiaal Overleg van ECSF-stottertherapeuten in Amsterdam. Alle aangesloten logopedisten/stottertherapeuten hebben als doel, kwalitatief goede eerstelijns zorg dicht bij u in de buurt.