Praktische informatie

Verwijzing en aanmelding

Voor onderzoek, diagnostiek en behandeling is een verwijzing van een arts of specialist nodig. Deze kunt u aanvragen op advies van bijvoorbeeld school of consultatiebureau-arts.
U kunt deze verwijzing ook zelf aanvragen wanneer u zich zorgen maakt. Bespreek deze zorgen dan met uw huisarts.
De verwijsbrief moet, vanuit de zorgverzekeraars aan een aantal regels voldoen. De arts moet een datum, handtekening en een reden voor doorverwijzing op de brief noteren. Wanneer de arts deze punten niet op de verwijzing heeft gezet is deze niet geldig.

Vanaf 1 januari 2012 is deze praktijk DTL-proof.
Dat wil zeggen dat ik direct toegankelijk ben en u ook zonder verwijzing terecht kunt. Er wordt dan wel eerst een screening voor directe toegankelijkheid afgenomen door de therapeut waarmee je een afspraak maakt.
Niet alle verzekeringen staan logopedisch onderzoek en/of behandeling zonder verwijzing door huisarts toe. Ik raad u aan dit na te kijken in uw polisvoorwaarden of toch een verwijzing te halen bij uw huisarts.

Aanmelding
Aanmelding kan direct telefonisch via telefoonnummer 06-22494199. Natuurlijk kunt u zich ook schriftelijk aanmelden of via het contactformulier.
Dit geldt ook voor het stellen van vragen, het verkrijgen van informatie of het aanvragen van een second opinion rondom de behandeling van u of uw kind.

Meebrengen naar de eerste afspraak
Voor een eerste afspraak neemt u de verwijzing mee, alsmede het verzekeringspasje (of dat van uw kind).
Vanaf 1 juni 2009 is een logopedist verplicht om het Burger Service Nummer (BSN) in haar administratie op te nemen. Breng derhalve een geldig identiteitsbewijs mee waar het BSN in vermeld staat.

Verzekering en Vergoeding

De kosten voor logopedie of stottertherapie worden ook in 2018 vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Stottertherapie onder het kopje ‘logopedie i.v.m. stotteren’. Een aanvullende verzekering voor stottertherapie is niet nodig. Onder stottertherapie in de aanvullende verzekering worden vaker alternatieve behandelingen verstaan. Ik heb met alle ziektekostenverzekeraars een contract zodat er volledige vergoeding plaats vindt.

Bij kinderen wordt de therapie volledig betaald door de ziektekostenverzekeraar. Bij personen boven de 18 jaar worden logopedische kosten verrekend met het eigen risico door de ziektekostenverzekeraar. Het wettelijk eigen risico is voor 2018 vastgesteld op 385 euro, er kan sprake zijn van een vrijwillig hoger eigen risico.
Is het eigen risico eenmaal verrekend dan is de rest van de behandeling voor dat jaar zonder verdere kosten. Iedere ziektekostenverzekeraar hanteert een eigen tarief, een tarief dat in lichte mate kan verschillen van dat van andere ziektekostenverzekeraars. Wanneer u wil weten welk tarief voor uw behandeling geldt (i.v.m. eigen risico) vraag dit dan even bij mij na.
De tarieven voor logopedische zorg worden wettelijk vastgesteld door de Nza en zijn dus in iedere logopediepraktijk hetzelfde.

Privacy

Om goede zorg te kunnen leveren heb ik gegevens van u nodig. Dit is noodzakelijk voor het kunnen geven van een effectieve behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen.
Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie.
Het privacyreglement van de NVLF en AVG wordt nageleefd. Dit betekent dat gegevens zonder uw toestemming niet aan derden worden verstrekt.
Omdat ik veel waarde hecht aan de bescherming van uw persoonsgegevens en u hierover wil informeren is er een privacy statement opgesteld.

Wanneer u hier meer over wil lezen klik dan hier. 

Klachten

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met mijn werk-of handelwijze of dat u klachten heeft. Ik zou het fijn vinden wanneer u dat met mij bespreekt. Wanneer ik niet weet dat u ontevreden bent, kan ik de klacht niet oplossen. Waarschijnlijk kunnen we het samen oplossen!
Mochten we er toch samen niet uit kunnen komen dan kunt u een klacht indienen en contact opnemen met http://www.klachtenloketparamedici.nl .

Een klacht kan digitaal, of als nodig schriftelijk, via een klachtenformulier, beschikbaar op de website klachtenloket van het KP (Kwaliteitsregister Paramedici), worden ingediend. Op de website van het klachtenloket vindt U verdere informatie over de procedure.

Afspraak annuleren


Mocht u verhinderd zijn, dan dient u de afspraak uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch te annuleren. Afspraken die te laat worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.

Contact / aanmeldingsformulier