Wie ben ik

Heidi 
van Werkhoven-Spronk

In 1995 studeerde ik als logopediste af aan de Hogeschool voor Logopedie in Nijmegen. Na een fulltime dienstverband van drie jaar als logopediste in Duitsland op een medisch dagverblijf, startte ik mijn eigen logopediepraktijk en specialiseerde me in het vakgebied stotteren. Een zeer bewuste keuze. De eindstage in het stotterteam op het UMC St. Radboud te Nijmegen en met stotteren als afstudeerrichting, verbonden mijn hart met deze doelgroep binnen de logopedie. Bij- en nascholing in de afgelopen 23 jaar en de recentelijke afronding van de ECSF (European Clinical Spezialisation Fluency Disorders), een consortium van hogescholen en universiteiten, hebben er toe bijgedragen dat er naast ruime ervaring eveneens gedegen kennis is, die nodig is om iedere persoon een op maat gemaakte behandeling te kunnen bieden.
Deze specialisatie is erkend door de NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie) en EFS (geregistreerd als European Fluency Specialist).
In mijn praktijk behandel ik echter alle deelgebieden van de logopedie, waarin ik eveneens ben blijven ontwikkelen door bijscholing. Sinds 2000 verzorg ik naast mijn werkzaamheden in de praktijk ook trainingen en workshops op het gebied van houding, adem, stem, articulatie, presentatie en spreekdurf. Veelal aan beroepssprekers, zoals docenten en studenten, instructeurs, managers en voorlichters in het bedrijfsleven maar ook aan koren. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen, ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie, de NVST en EFS. Daarnaast sta ik kwaliteit geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.
Tevens ben ik voorzitter van de Kwaliteitskring Logopedisten Land van Cuijk en neem ik deel aan de Stotter Kwaliteitskring Nijmegen en het Intercollegiaal Overleg van ECSF-stottertherapeuten in Amsterdam. Alle aangesloten logopedisten/stottertherapeuten hebben als doel, kwalitatief goede eerstelijns zorg dicht bij u in de buurt.