Logopedie

Wat is logopedie?

Er zijn verschillende problemen waarvoor u bij de logopedist terecht kunt. Een logopedist onderzoekt, begeleidt en behandelt stoornissen op het gebied van taal, spraak, stem en gehoor. Door logopedie worden stoornissen in de communicatie voorkomen, beperkt of verholpen. Hieronder geven wij u enkele voorbeelden waarbij sprake is van deze stoornissen en die bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen voorkomen waarvoor u bij de logopedist, en dus ook in onze praktijk terecht kunt.

Taalontwikkelingsproblemen
Als het spreken bij uw kind maar moeilijk op gang komt of achterblijft in vergelijking met andere leeftijdsgenootjes. Als uw kind meer begrijpt dan dat hij kan zeggen omdat hij het lastig vindt om zinnetjes te maken of maar weinig woordjes tot zijn beschikking heeft of als uw kind maar niet op het juiste woord kan komen om zich duidelijk te maken, dan kan de logopedist hulp bieden.

Spraakproblemen
Als het spreken slecht verstaanbaar is doordat uw kind sommige letters niet kan uitspreken of vervangt door andere letters of uw kind lispelt of slist, dan kan de logopedist helpen om de spraak weer in orde te krijgen.

Adem- en stemproblemen
Wanneer u of uw kind een verkeerde ademtechniek heeft, de stem verkeerd gebruikt of last heeft van heesheid of wegvallen van de stem ook dan kunt u bij de logopedist terecht op een goede adem- en stemtechniek te leren zodat uw klachten kunnen verdwijnen of verminderen.

Gehoorproblemen
Slechthorendheid heeft invloed op de ontwikkeling van taal, spraak, begrijpend lezen en in sommige gevallen ook op het (leren) spreken. Met behulp van logopedie kan de ontwikkeling gestimuleerd en geoptimaliseerd worden.